Tandvård i Sverige: Andelen som besöker tandläkaren minskar

Tandvård är en viktig del av vår övergripande hälsa, och regelbundna besök hos tandläkaren är nödvändiga för att upprätthålla en god tandhälsa. Enligt statistik om tandhälsa från 2021 är dock andelen vuxna som besöker tandvården årligen i nedgång sedan 2012, men det finns skillnader mellan åldersgrupper och geografiska områden.

Enligt rapporten besökte strax under 52 procent av den vuxna befolkningen, 24 år och äldre, tandvården årligen år 2021, vilket var en ökning jämfört med strax under 49 procent år 2020. Detta kan bero på att fler människor har fått tillgång till tandvårdsbesök trots de utmaningar som pandemin har medfört. Men trots denna ökning ligger andelen som årligen besöker tandvården fortfarande lägre än den gjorde för tio år sedan.

Tandvård

Äldre åldersgrupper besöker tandvården oftare

De äldre åldersgrupperna är de som oftast besöker tandvården regelbundet. År 2021 var det högst andel besökare, drygt 71 procent, i åldersgruppen 75–79 år, medan det år 2020 var åldersgruppen 65–69 år på drygt 64 procent. Detta kan delvis bero på att äldre människor har högre behov av tandvård på grund av tandproblem som kan uppstå med åldern.

En annan intressant observation är att de yngsta och äldsta åldersgrupperna i befolkningen besöker tandvården i minst utsträckning. Detta kan bero på att ungdomar och unga vuxna kanske inte inser vikten av att besöka tandläkaren regelbundet eller på att de inte har råd med tandvårdskostnader. För de äldsta åldersgrupperna kan det bero på att det kan vara svårt för dem att ta sig till tandläkaren på grund av fysiska begränsningar eller sjukdomar.

Pandemin påverkade tandvården

Covid-19 pandemin har också påverkat människors benägenhet att besöka tandvården under 2021. Många människor var rädda för att besöka tandläkaren på grund av smittorisken, och vissa kliniker stängde också temporärt. Därför kan det finnas en viss oro för att besöka tandläkaren trots att det nu är säkert att göra så.

Geografiska skillnader i tandvård

Rapporten pekar också på att det finns geografiska skillnader i tandhälsa bland den äldre delen av befolkningen. Skillnaderna är främst kopplade till andel kvarvarande tänder och andel basundersökningar. Dessa skillnader kan bero på socioekonomiska faktorer som tillgång till tandvård och utbildning om tandhälsa.

Det är viktigt att människor av alla åldrar besöker tandvården regelbundet för att upprätthålla god tandhälsa och förebygga tandproblem. Tandvården är en viktig del av vår hälsa och bör behandlas som sådan.

Det är bekymmersamt att andelen som årligen besöker tandvården har minskat sedan 2012. Detta kan bero på olika faktorer, som brist på information om vikten av regelbundna tandläkarbesök eller kostnader för tandvård. Det är viktigt att utbildningskampanjer om tandhälsa fortsätter att förbättra människors medvetenhet om vikten av att ta hand om sina tänder och besöka tandläkare regelbundet.

Det är också oroande att Covid-19-pandemin fortfarande påverkar människors benägenhet att besöka tandläkare under 2021. Trots att tandläkare och tandvårdskliniker vidtar åtgärder för att minimera risken för smittspridning, är det viktigt att allmänheten uppmuntras att fortsätta besöka tandläkare och ta hand om sin tandhälsa.

Det är också viktigt att påpeka att det finns geografiska skillnader i tandhälsa, särskilt bland äldre människor. Detta betyder att det är nödvändigt att ge stöd till de som bor i områden med sämre tandhälsa för att säkerställa att de får den tandvård de behöver.

Åtgärder för att öka tandvårds besök

För att förbättra tandhälsan i samhället behöver vi också säkerställa att tandvård är tillgänglig och överkomlig för alla. Regeringen och tandvårdspersonal kan ta initiativ för att sänka kostnaderna för tandvård, särskilt för de som inte har råd att betala för tandvård. Det är också viktigt att utbilda allmänheten om fördelarna med att ha tandförsäkring och hur man kan gå tillväga för att få det.

Sammanfattningsvis är det viktigt att uppmuntra alla, oavsett ålder eller geografisk plats, att besöka tandvården regelbundet för att upprätthålla god tandhälsa och förebygga tandproblem. Vi måste också ta itu med orsakerna till minskade tandläkarbesök och se till att tandvård är tillgänglig och överkomlig för alla. Detta kan bidra till att öka andelen som årligen besöker tandvården och förbättra tandhälsan i samhället som helhet.

Källor:
”Statistik om tandhälsa”. Statistiska Centralbyrån
”Statistik om tandhälsa”. Socialstyrelsen.

Denna sajten använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som användare. Genom att använda sajten godkänner du detta.  Läs mer om vår cookie policy här